Education Technology


Potensfunktion och kvoten mellan två areor

Aktivitetsöversikt

I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion. Genom att variera linjernas läge och exponenten på potensfunktionen skall du undersöka hur förhållandet mellan de definierade areorna varierar. Resultatet skall sedan verifieras för godtyckliga linjer och godtycklig exponent.

Övningen kräver att man har tillgång till CAS-funktioner hos TI-Nspire.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.