Education Technology


Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Aktivitetsöversikt

Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.
I den första delen behandlade vi komplexa tal från grunden, bland annat räkneoperationer och hur komplexa tal kan representeras med punkter och vektorer i ett komplext talplan.
Vi visade detta både för tal i rektangulär och polär form.

Här går vi nu vidare och visar hur man kan lösa ekvationer med komplexa rötter. Vi tar också upp polynomdivision, där det finns ett antal kraftfulla verktyg.
Aktiviteten avslutas med och hur man kommer fram till restsatsen och faktorsatsen.