Education Technology


Avstånd mellan två punkter via en tredje

Aktivitetsöversikt

Du befinner dig i en punkt A och ska till en punkt B, men måste på vägen komma ner till en flod vid en punkt P. Punkten A befinner sig 72 meter från floden och punkten B 38 meter från den. Längs floden är avståndet mellan A och B 105 meter. På denna sträcka finns punkten P. Beroende på läget av P kommer avståndet APB att vara olika långt. Undersök hur det varierar beroende på läget av P!

I övningen använder vi flera CAS-verktyg hos TI-Nspire.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.