Education Technology


Maxa en rektangels omkrets

Aktivitetsöversikt

I en halvcirkel med radien 4 dm är en rektangel inskriven. I problemet ska man teckna ett uttryck för rektangelns omkrets och sedan bestämma den största möjliga omkretsen.
Först gör vi en interaktiv geometrisk lösning och därefter används två olika algebraiska metoder för att komma fram till ett utryck för omkretsen. I det ena fallet med enkel trigonometri. Vi använder både en grafisk/numerisk metod och en metod med derivata för att slutföra uppgiften.
Övningen passar att genomföra i kurs 4.