Education Technology


Taxiresan

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt.

Before the Activity

Inled gärna med att förklara prismodellen för riktiga taxibolag och föreslå att bolagen pga konkurrens går över till en ny prismodell baserad endast på avstånd och inte på tid.