Education Technology


Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Aktivitetsöversikt

Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök. Vi undersöker årsmedeltemperaturer I Central Park, New York, 1901-2014. Det är stora fluktuationer men man kan se att det finns en klar trend att medeltemperaturen har ökat. Är det tecken på slumpvisa fluktuationer? Vi undersöker detta närmare.