Education Technology


Potensfunktion och kvoten av två areor

Aktivitetsöversikt

I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion. Genom att variera linjernas läge och exponenten på potensfunktionen skall du undersöka hur förhållandet mellan de definierade areorna varierar. Resultatet skall sedan verifieras för godtyckliga linjer och godtycklig exponent.

Before the Activity

Materialet innehåller både övningar för eleverna och även lärarhandledning.

During the Activity

Öppna filen Potensfkn_area.tns och följ anvisningarna som finns i filen.