Education Technology


Förstå första- och andraderivata

Aktivitetsöversikt

I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar. Tanken är att man inte ska koncentrera sig på att derivera algebraiskt. Funktionen är vald så att man i samma fönster lätt ska kunna se första- och andraderivatan tydligt.

I övningen finns också ett mer eller mindre realistiskt exempel med en banprofil för en störtloppsbana. Vi har ställt in fönstret så att banprofilen får ett korrekt utseende (ortonormerat koordinatsystem).
Övningen passar utmärkt för momentet Samband och förändring i kurs 3.