Education Technology


Laboration: Undersökning av sinusfunktioner

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du studera hur konstanterna a,b,v och d i sinusfunktionen y=asin(b(x+v))+d påverkar funktionens utseende.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet från TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filerna: Undersökning av sinusfunktion1.pdf och undersökning av sinusfunktion.tns.