Education Technology

 • ladda ned

 • ämnesområde

  • Matematik: Ma 1: Geometriska begrepp
  • Matematik: Ma 1: Gemetriska satser
  • Matematik: Ma 1: Algebra och funktioner
  • Matematik: Ma 3: Funktioner
  • Matematik: Ma 3: Ekvationer
  • Matematik: Ma 3: Derivatabegreppet

 • Författare

  Texas Instruments

 • Nivå

  Gymnasium

 • Aktivitetslängd

  1 Hours

 • Räknare
  • TI-Nspire™ CAS
 • övriga material
  Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.
 • Rapportera ett problem

Kvadrater

Aktivitetsöversikt

Kunskaper motsvarande grundskolans senare del eller från matematik kurs A. För den avslutande delen, som beskrivs i läraranvisningen behövs matematik kurs C. En liten kvadrat är inskriven i en större så att ett hörn av den lilla kvadraten ligger på var och en av sidorna i den större. Den stora kvadraten har sidan 30 cm. Längden hos den mindre kvadratens sida beror av läget av hörnen på sidorna. Undersök hur förhållandet mellan de båda kvadraternas areor beror av hörnens lägen.

Before the Activity

Arbetsdokument

During the Activity

Öppna filen kvadrater.tns där konstruktionen finns utförd och genomför undersökningen.