Education Technology


Tävlande funktioner

Aktivitetsöversikt

I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln. Vi jämför potensfunktioner och exponentialfunktioner och intresserar oss särskilt för hur snabbt de växer.
Det intressanta är speciellt hur exponentialfunktioner, som kan se beskedliga ut i början, beter sig på längre sikt.

Övningen passar bäst för kurs 3 i samband med att man behandlar derivatabegreppet. Förutsätts att man vet lite om egenskaper hos de nämnda funktionstyperna.