Education Technology


Stora talens lag eller det jämnar ut sig

Aktivitetsöversikt

Vi kommer i denna aktivitet att åskådliggöra stora talens lag genom göra ett stort antal försök med slantsinglingar med räknarens slumptalsgenerator och titta på hur den relativa frekvensen för andelen krona stabiliseras efterhand.
Vi tittar också på fördelningen av andelen krona i varje försök.

Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

I slutet tar vi även ytligt upp binomialfördelningen utan att nämna den vid namn. Den behandlas egentligen först i kurs 5. Dock kan man nämna den, och tala om vad den beräknar.