Education Technology


Andragradsfunktioner del 4

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y = ax2 + bx + c påverkar utseendet för funktionen.
Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

I en senare fördjupningsdel av övningen använder vi också begreppet derivata för undersökningen. Vi använder då CAS-verktyg, vilket kräver att man har CAS-versionen av TI-Nspire.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.