Education Technology


Andragradsfunktioner del 1-del 2

Aktivitetsöversikt

I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c i andragradsfunktionen y = ax2 + bx + c påverkar utseendet för funktionen.
Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.