Education Technology


Medelvärden vid stickprov

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.
Vi visar med ett par exempel hur det går till när man undersöker medelvärden. I verkligheten drar man kanske bara ett stickprov, men statistikerna vet hur det blir med fördelningen om man drar många stickprov.
Övningen passar att genomföra i kurs 2 när man har gått igenom normalfördelningen.
Vi har även en övning där vi undersöker proportioner (exempel med opinionsundersökningar) genom stickprov.