Education Technology


Röd-Grön Spelet

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar "Gömmare" och de andra är "Gissare". Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens variabler medan gissarna ska ta reda på vilka talen är.

Before the Activity

Inled gärna aktiviteten genom att dela in dem i grupper. En i varje grupp får agera gruppledare och hämtar tärningar och räknare. Sedan spelar läraren spelet med alla gruppledare som gissare en gång för att alla ska förstå hur det går till. Visa då på OHplatta hur man gömmer värden i variabler först.