Education Technology


Integraler och analys av inkomstfördelning

Aktivitetsöversikt

I denna övning så ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region. Vi utgår från data i en frekvenstabell. Sedan gör vi en matematisk modellering med regressionsverktyg.
Man kan sedan med utgångspunkt från ett enda funktionsuttryck göra ett stort antal beräkningar med TI-Nspires analysverktyg för integraler. Visar något av den matematiska analysens kraft.