Education Technology


Tallinjen

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läge t av tal på en tallinje. Aktiviteten ger dig tillfälle att undersöka var decimaltal i ett intervall, runt noll, finns på tallinjen.

Before the Activity

Öppna filen tallinje.tns och följ de anvisningar du får i filen.

After the Activity

När du avslutat aktiviteten besvarar du lämpligen följande frågor: Vad kännetecknar tal vänster om talet 0 på tallinjen? Vad blir -1,5 -(-3,5) och vad blir 2,3 -(-3)?