Education Technology


Övning på konstruktion av en geometrisk figur (v1.3)

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du träna på att med hjälp av TI-Nspire konstruera en speciell ram med runda hörn.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filen modell.pdf.