Education Technology


Kvadratrötter – problem med

Aktivitetsöversikt

Många elever har problem med vad rottecknet står för.
Denna missuppfattning kan innebära stora problem i de fortsatta studierna, t.ex. när man ska lösa olikheter och ekvationer med kvadratrötter.

I denna aktivitet ger vi en del tips om hur man kan använda CAS och grafritande teknologi för att öka förståelsen av kvadratrotsbegreppet. Vi tar här upp begreppet absolutbelopp, som behandlas i kurs 3 men vi tror att många elever i tidigare kurser kan ha glädje av denna aktivitet.