Education Technology


Antal lösningar till ekvationer av typen a*sink*x=b

Aktivitetsöversikt

I en serie av övningar skall du studera hur antalet lösningar till ekvationer av typen a*sink*x=b varierar då a,k och b antar olika värden

Before the Activity

Tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filerna: Antal lösningar_asinkx=b1.pdf och Antal lösningar_asinkx=b.tns.