Education Technology


Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare.

Aktivitetsöversikt

De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Aktiviteten kan användas med det bifogade statistiska materialet (provresultat) eller användas med vilka statistiska data som helst som är intressanta och engagerande för de elever som ska arbeta med materialet. Det är tänkt att eleverna själva matar in värdena i listor men för den som vill kan färdiga datalistor laddas ned.