Education Technology


Kurvor i konsten

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.
I grafapplikationen kan man mata in och plotta kägelsnittsekvationer, t.ex. cirklar och ellipser.
Här fördjupar vi oss med s.k. superellipser, som förekommer i arkitektur och design.