Education Technology


Kvadrater

Aktivitetsöversikt

En liten kvadrat är inskriven i en större så att ett hörn av den lilla kvadraten ligger på var och en av sidorna i den större. Den stora kvadraten har sidan 30 cm. Längden hos den mindre kvadratens sida beror av läget av hörnen på sidorna. Undersök hur förhållandet mellan de båda kvadraternas areor beror av hörnens lägen.

Vissa CAS-funktioner används, vilket kräver CAS-funktionen av TI-Nspire.
I övningen behandlas geometri och andragradsfunktioner för kurs 2.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.