Education Technology


Hur fungerar en parabol

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper. Det är en fördel om du arbetat med övningen "Att upptäcka parabeln" och har denna någorlunda aktuell. Om så inte är fallet, börja med att studera denna.
Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri. Det är också bra om eleverna är bekanta med andragradsfunktioner.
I en fördjupning visar vi hur man kan använda derivatan.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.