Education Technology


Lösa ekvationer på olika sätt

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet tittar vi närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

I kurserna lär du dig att lösa första- och andragrads- ekvationer exakt med algebraiska metoder. Men ibland kan det vara så att ekvationerna inte kan lösas enkelt algebraiskt. Det gäller t.ex. problem där man räknar med ränta i samband med sparande och avbetalningar på lån. Då kan man använda, ekvationslösaren, som är ett av räknarens inbyggda verktyg.