Education Technology


Flugproblem

Aktivitetsöversikt

I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning. Vi deriverar ett uttryck och löser en ekvation både med TI-Nspires CAS-funktioner och algebraiskt. Övningen passar för Kurs 4 eftersom vi ska derivera ett ganska komplicerat uttryck.
Vi visar också ett mer komplicerat problem med en fluga och en spindel, där den till synes enklaste lösningen inte ger den kortaste vägen.