Education Technology


Kvantitativ analys

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du bestämma koncentrationen kopparnitrat i ett okänt prov.

Before the Activity

Installera programmet Chembio, som kan hämtas på adressen http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_cbl_chembio_83_84.html

During the Activity

Hämta filen: Kvantitativ analys.