Education Technology


Tangent till en kurva

Aktivitetsöversikt

En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denna triangel?
Den här övningen passar bra för kurs 3 i samband med genomgång av derivata.
Vi utnyttjar en hel del CAS-funktioner. Dock kan man göra en hel del algebraiska manipulationer ”för hand”. Det viktiga är dock inte dessa algebraiska manipulationer utan resonerandet fram till lösningen, med och utan derivata.