Education Technology


Procenträkning

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”. Eleverna får träna på alternativa sätt att utföra beräkningar som involverar procentbegreppet. Att lösa traditionella procentuppgifter utifrån det linjära sambandet mellan delen och det hela (jämför D = PH och y = kx) kan både förstärka elevernas förståelse av procentbegreppet och förbereda arbetet med algebra och funktioner.

Before the Activity

Klassrumstips: Börja gärna med en kort genomgång av variabelbegreppet som ”skokartong”. Förklara att räknarna har 27 st ”skokartonger”, alltså att de kan lagra värdet av 27 st olika variabler. En del elever kan vara bekanta med enkla räknares minnesfunktion och räknarens variabler kan då förklaras som 27 st minnen. Ge eleverna några problem på tavlan och gå igenom olika sätt att lösa dem. Ställ krav på elevernas fortsatta procenträkning och deras redovisningar.