Education Technology


Modellera en andragradsfunktion

Aktivitetsöversikt

Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Man ska då först importera bilden till räknaren med gratisprogrammet TO Connect. Du ska sedan analysera den framräknade kvadratiska funktionen och tolka funktionens parametrar i relation till olika mått i bilden.