Education Technology


MaB - prov/Geometri

Aktivitetsöversikt

Du ska kontrollera din förmåga att använda olika geometriska satser.

Before the Activity

Erfarenhet av TI-Nspire är nödvändig.

During the Activity

Ladda filen maB_prov_Geometri.pdf