Education Technology


Upprepade beräkningar

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska vi syssla en hel del med talföljder som tas fram genom rekursiva beräkningar.
Regeln är ju: nästa tal i talföljden följer från tidigare tal enligt en bestämd regel. Man behöver sedan ett tal som sätter igång talföljden och de kallas startvärden.
Vi tar bl.a. upp hur man beräknar roten ur ett tal med rekursion.