Education Technology


Triangel under kurva

Aktivitetsöversikt

Att undersöka hur arean av en speciell triangel under grafen av funktionen y=1/x varierar.

Before the Activity

Detta är i huvudsak en lärarhandledning. Nödvändiga förkunskaper: Kunskaper om derivata och tangentens ekvation. Någon erfarenhet av att använda TI- Nspire CAS.

During the Activity

Hämta filerna Aktivitet3_Triangelunderkurva_CAS_SVny.pdf, A03_Stud_TriangelUnderKurva_CAS_SE.tns och A03_Lsn_TriangelUnderKurva_CAS_SE.tns.