Education Technology


Koldioxid och syre i ett klassrum

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du ta reda på hur koldioxidhalt och syrgashalt förändras med tiden i ett rum med många människor.

Before the Activity

Installera programmet Chembio, som kan hämtas på adressen http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_cbl_chembio_83_84.html

During the Activity

Hämta filen: Koldioxid och syre i ett klassrum.pdf