Education Technology


Elektrokardiogram, EKG

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du ta ett EKG och förklara utseendet hos det.

Before the Activity

Installera programmet Chembio, som kan hämtas på adressen http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_cbl_chembio_83_84.html

During the Activity

Hämta filen Elektrokardiogram.pdf