Education Technology


Lunchträffen

Aktivitetsöversikt

Denna övning passar bra för kurs 2. Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.
Problemet som behandlas är hur stor sannolikheten är att två personer får en lunchträff om de anländer helt slumpmässigt mellan kl. 12 och kl. 13 till en restaurant och vill vänta högst 15 minuter på varandra?
Vi generaliserar sedan problemet genom att låta väntetiden vara en variabel.