Education Technology


Övning på triangel - area, samband mellan vinklarna

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du träna på några olika geometriska satser.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filen triangel.pdf.