Education Technology


Medelvärde, median och standardavvikelse

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.
Vi utnyttjar då TI-Nspires möjlighet att dra och flytta datapunkter i diagram och samtidigt se hur beräkningsresultat då uppdateras.