Education Technology


Övning på linjens k- och m-värde

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du lära dig innebörden av viktiga begrepp hos den räta linjen.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filen: Räta linjens ekvation.pdf.