Education Technology


Tyngdpunkt hos en läskburk

Aktivitetsöversikt

Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk ligger på halva höjden. När man börjar dricka sjunker tyngd-
punkten. När burken sedan är tom ligger tyngdpunkten åter på halva höjden. Hur är det möjligt? Kommer tyngdpunkten någonsin att nå botten av burken?
Detta leder till slut till följande frågeställning: Hur beror tyngdpunktens läge på mängden läsk i burken?

Detta är en ganska utmanande CAS-intensiv aktivitet och den innehåller en hel del algebraiska omskrivningar och förenklingar av långa uttryck.