Education Technology


Övning på Cirklar och vinklar.

Aktivitetsöversikt

Beräkna sambandet mellan olika vinklar i en fyrhörning, som är inskriven i en cirkel.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filen Cirkel.pdf.