Education Technology


Andragradsfunktioner del 1

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du studera hur koefficienterna i en andragradsfunktion påverkar funktionens utseende. Övningen är den första delen av fyra med samma tema.

Before the Activity

Teknisk nivå: Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Öppna filerna andragradsfunktioner del 1 och andragrad 1.tns och följ anvisningarna.