Education Technology


Övning på bokstaven M

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du undersöka vinklarna i bokstaven M.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filen: Bokstaven M.pdf.