Education Technology


Differentialekvationer med numeriska metoder – en intro

Aktivitetsöversikt

I ämnesplanerna i matematik betonas att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Ett exempel från Matematik 5 är numeriska lösningar av differential-
ekvationer. Vi visar här hur enkelt man kan arbeta med de verktyg som finns i TI-Nspire.

I applikationen Grafer kan lösa differentialekvationer numeriskt med olika metoder och med olika inställningar för plottning och riktningsfält och man kan också ha flera begynnelsevillkor och på så sätt se flera lösningar. Den här övningen är en introduktion hur man med Eulers metod kan lösa differentialekvationer numeriskt. Vi visar i små steg hur det går till.
I senare delen av dokumentet visar också hur vi kan lösa en icke linjär differentialekvation numeriskt. Det handlar om en tillväxtmodell med begränsningar – den s.k. logistiska tillväxtmodellen.