Education Technology

 • ladda ned

  • Lektionsfiler

 • ämnesområde

  • Matematik: Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

 • Författare

  Texas Instruments

 • Nivå

  Gymnasium

 • Aktivitetslängd

  45 Minutes

 • Räknare
  • TI-Nspire CX CAS
  • TI-Nspire™ CAS
 • Programvara

  TI-Nspire™ CX CAS
  TI-Nspire™ CAS

 • Version

  $name

 • Rapportera ett problem

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen, dvs. hur många gånger man lyckas när man upprepar ett försök med en viss sannolikhet.
Vi gör också en del intressanta upptäckter när vi utvecklar binom med koefficienter som är rationella tal.
Framställningen bygger på det som behandlas i aktiviteten Binomialsatsen och Pascals triangel.