Education Technology


Övning på triangelareor

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du undersöka förhållandet mellan två areor.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är viktig.

During the Activity

Hämta filen: Triangelareor.pdf