Education Technology


Antal kast tills man får en sexa

Aktivitetsöversikt

Du kastar en tärning. Hur många kast måste du i genomsnitt göra för att få en sexa?

Det kan man naturligtvis inte veta utan man får resonera i termer sannolikheter.
Vi både resonerar oss fram till ett uttryck och gör ett antal simuleringar i statistikeditorn. Man konstaterar att uttrycket för sannolikheten påminner om en exponentialfunktion.