Education Technology


Cirkelns omkrets

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns omkrets och dess radie. Hämta filerna omkrets radie.tns och cirkelns omkrets.pdf, som innehåller två olika problem. I det första problemet ska du enbart göra observationer som du ska dra slutsatser av. I det andra problemet ska du samla in data för att kunna rita diagram och sedan dra slutsatser av detta.

Before the Activity

Teknisk nivå: Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filerna: cirkelns omkrets.pdf och omkrets radie.tns