Education Technology


Valresultat riksdagsvalet 2014

Aktivitetsöversikt

Data från den verkliga världen
Det stora kalkylarket nedan visar valresultatet i 2014 års riksdagsval. Här finns data om antalet röster och andelar i % för partierna i Sveriges 290 kommuner. Det finns även uppgifter om antalet röstberättigade, antalet röstande, giltiga röster och valdeltagande. Uppgifterna kommer från Valmyndigheten (www.val.se). Här finns totalt 7540 data i kalkylarkets celler. Alla data har kopierats in till kalkylarket i TI-Nspire från en Excelfil på Valmyndigheten. Här finns

Här har vi två variabler på den vågräta axeln. Man kan alltså lägga till en variabel om man högerklickar under x-axeln. Nu har vi valt punktdiagram så att man ser värdena för alla kommuner och man har bara en skala. Pröva också att växla till lådagram.